Geschiedenis en organisatie

Historische foto van De Ridderzaal op het Binnenhof in Den Haag

Geschiedenis

Ministeries werken de laatste jaren steeds intensiever samen binnen de Rijksoverheid. Op 22 mei 2015 hebben tien ministers besloten om de Groepsondernemingsraad Rijk (GOR Rijk) in te stellen. Met het recht op medezeggenschap kunnen de medewerkers van het Rijk invloed uitoefenen op het beleid en de besluitvorming. Deze betere samenwerking is voordelig voor burgers, bedrijven en andere overheden.

Er zijn rijksbreed ongeveer 220 ondernemingsraden met hun eigen onderwerpen. Met de instelling van de GOR Rijk is er een manier om overkoepelende, rijksbrede onderwerpen te bespreken op een effectieve en efficiënte manier.

Het recht op medezeggenschap is formeel vastgelegd in de Wet op de ondernemingsraden.

Organisatie

In de Groepsondernemingsraad Rijk zitten medewerkers uit elk ministerie. Deze medewerkers zijn lid van de ondernemingsraad van hun departement en afgevaardigd naar de GOR Rijk.

Deze ministeries zijn vertegenwoordigd in de GOR Rijk:

 • Ministerie van Algemene Zaken (AZ)
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ)
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
 • Ministerie van Financiën (FIN)
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
 • Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Toehoorder: Ministerie van Defensie
Stockfoto van 5 mensen aan een vergadertafel