Privacyverklaring


Privacy

De GOR Rijk is verwerkingsverantwoordelijk voor de website gorrijk.nl. De GOR Rijk respecteert de privacy van bezoekers aan deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je aan ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonsgegevens die tijdens een bezoek aan en/of reactie via deze website (dienen te) worden verstrekt, kunnen in een bestand worden verzameld en opgeslagen. Verwerking van persoonsgegevens vindt louter plaats indien dit verenigbaar is met het doel van de verzameling van persoonsgegevens, zoals hieronder is weergegeven.

1.1 Wat doet de GOR Rijk met je gegevens?

Als je je gegevens ter beschikking stelt met als doel op de hoogte te worden gehouden van of te reageren op bepaalde informatie en/of activiteiten van het project, dan zullen de gegevens die je ter beschikking stelt slechts voor dit doel worden gebruikt.

Je gegevens worden gebruikt:

  • voor onze (subsidie)administratie, en/of
  • om je naar aanleiding van je reactie/aanmelding te kunnen uitnodigen voor gesprekken/bijeenkomsten, en/of
  • om je ingezonden reactie via website en/of e-mail te kunnen accorderen of beantwoorden, en/of
  • om je op de hoogte te houden van interessante en relevante informatie en het aanbieden van onze services conform onze doelstelling.

1.2 Bewaartermijn persoonsgegevens

De GOR Rijk heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan, persoonsgegevens zijn op BBN1 niveau beveiligd.

De verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld.

Alle verzamelde gegevens worden elke drie maanden verwijderd van de hostingservers en opgeslagen in het interne archief van de GOR Rijk. In dit archief worden alle gegevens na drie jaar verwijderd.

Er worden door de website gorrijk.nl geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerkt.

1.3 Rechtsgrond

De website gorrijk.nl mag persoonsgegevens alleen gebruiken wanneer er een vanuit wetgeving erkende basis is. Dat noemt men de rechtsgrond. Voor de verwerkingsdoelen voor gorrijk.nl, met uitzondering van redactionele artikelen waarvoor je toestemming gevraagd wordt, is de rechtsgrond een “gerechtvaardigd belang”.

1.4 Doorgifte buiten de Europese Economische Ruime (EER)

Je persoonsgegevens worden uitsluitend binnen de EU verwerkt. Hierdoor is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dus van toepassing op de verwerking van je persoonsgegevens.

 

  1. Jouw rechten

Je kunt je persoonsgegevens opvragen en je hebt recht om de gegevens te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast kun je bezwaar aantekenen tegen het gebruik van je gegevens.

Neem voor nadere informatie per e-mail contact op met de GOR Rijk via ambtelijksecretariaatGORRijk@minbzk.nl

Algemene gegevens en contactinformatie

Indien je op enig moment vragen of zorgen hebt over deze privacyverklaring of meent dat wij ons niet aan deze privacyverklaring gehouden hebben, stuur dan een bericht naar: ambtelijksecretariaatGORRijk@minbzk.nl. We zullen ons in redelijkheid inspannen om je vraag snel te beantwoorden of je probleem op te lossen.

2.1 De GOR Rijk wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan op de volgende wijze:

Autoriteit Persoonsgegevens
Bezoekadres:
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag

Postadres:
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag

Telefoon:
(070) 888 85 00 (algemeen)

Website:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

2.2 Functionaris gegevensbescherming

Persoonsgegevens zijn gegevens die van jou zijn en die op de een of andere manier iets over jou zeggen, zowel direct als indirect. In deze privacyverklaring leggen we je uit welke, hoe, waarom en wanneer we persoonsgegevens voor de website gorrijk.nl verwerken.

We proberen het zo duidelijk mogelijk te beschrijven. Kom je er niet uit, of heb je vragen, opmerkingen of verzoeken, neem dan contact met ons op via het contactformulier dat je onderaan iedere pagina op het gorrijk.nl vindt. Je vraag, opmerking of verzoek kun je met het contactformulier versturen aan ambtelijkscretariaatgorrijk@minbzk.nl. Van daaruit wordt het door ons doorgegeven aan de juiste functionaris van het betreffende departement. Daarvan krijgt je ook een afschrift per e-mail zodat je weet wie het verder behandelt.

Je kunt ook zelf rechtstreeks contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van je eigen departement. De contactgegevens kunnen wij je toezenden of kijk op het Rijksportaal.

 

  1. Categorieën van ontvangers met wie persoonsgegevens gedeeld worden

3.1 Verwerkingsverantwoordelijk GOR Rijk

De ondersteunende medewerkers van de GOR Rijk, het team Ambtelijk Secretariaat.

3.2 Verwerkers buiten de Rijksoverheid:

B.J. idee, creatie en realisatie: Dit is de leverancier die techniek en digitale infrastructuur van gorrijk.nl aan de GOR Rijk beschikbaar stelt.

Combell, de leverancier van de gebruikte Cloudservices (BBN1) m.b.t. gorrijk.nl.

Vragen hierover kun je altijd stellen via ambtelijksecretariaatGORRijk@minbzk.nl.

 

  1. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De website gorrijk.nl gebruikt uitsluitend noodzakelijke functionele en analytische cookies. Omdat er geen additionele cookies worden geplaatst wordt er ook geen toestemming gevraagd.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Dit betekent mogelijk wel dat je beperktere functionaliteit zult hebben. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

4.1 Functionele cookies

De website gorrijk.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

4.2 Analytische cookies

Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we web-optimalisatie kunnen doen gericht op optimale relevantie, bruikbaarheid, gebruiksvriendelijkheid en vindbaarheid van de content op de website gorrijk.nl.

Het bijhouden van surfgedrag wordt gedaan met een anonieme identificatie zodat het niet tot de persoon terug te herleiden is. Er worden bovendien alleen statistische gegevens verzameld.