GOR Rijk brief aan informateur

Op maandag 5 februari heeft de GOR Rijk een brief verzonden aan de heer Plasterk, informateur van de tweede kamer. De GOR Rijk doet dit om aandacht te vragen voor de ruim 140.000 ambtenaren die hij mag vertegenwoordigen.

In zijn eerste overlegvergadering met de GOR Rijk op diezelfde maandag is door de nieuwe Secretaris Generaal Vincent Roozen kort ingegaan op de brief van de GOR Rijk aan de heer Plasterk. Hij had zowel de brief van het Secretaris-generaal overleg (SGO) als de brief van de GOR Rijk op zijn eerste werkdag bij het ministerie al bekeken. In een eerder stadium was afgesproken dat SGO en GOR Rijk, elk een brief zouden schrijven. De brief van de GOR Rijk sluit inhoudelijk goed aan op die van het SGO, ook al verschilt het taalgebruik, de GOR Rijk kiest in de brief voor een meer informele toon. In de brief van de GOR Rijk worden drie thema’s aangesneden:

  • Bestuurscultuur
  • Ambtelijk vakmanschap
  • Welzijn, werkdruk en arbo

In de overlegvergadering is met Vincent Roozen afgesproken op een aantal onderdelen van de brief een verdiepend gesprek te voeren. Nu nog maar eens zien wat de informateur van de brief vindt!

Bekijk ook de SGO-brief 2024

En de reflectie van de regeringscommissaris Informatiehuishouding op SG-brief