Werkgroep Huisvesting en Faciliteiten

Het Rijksbrede huisvestingsbeleid is volop in beweging. Het Rijkshuisvestingsstelsel van 22 juni 2016 zorgt voor kostenbesparing en meer efficiëntie, maar veel collega’s ervaren knelpunten.

Bovendien hebben de introductie van werkconcepten zoals ‘’het nieuwe werken’’, het hybride werken, en de coronapandemie gezorgd dat werkomgeving is veranderd. Tegelijkertijd biedt dat ook kansen om mee te denken en praten over een fijne werkomgeving voor alle Rijkscollega’s.

Veel van deze thematiek is adviesgerechtigd of instemmingsplichtig vanuit de WOR en de GOR Rijk houdt zich samen met de andere ondernemingsraden van het Rijk hiermee bezig.

De volgende werkgroepen zijn momenteel actief op dit onderwerp.

  • Rijkshuisvesting
  • Zoek- en vindfunctionaliteit/plekchecker (tijdelijk)

De werkgroep GCCT is op dit moment niet meer actief, oud DB-lid Han Hertmann vertelt in deze video over de activiteiten van de werkgroep de afgelopen periode.