Werkgroepen

Bij de GOR Rijk zijn er een aantal hoofdonderwerpen te noemen, de zogenaamde ‘’aandachtsgebieden’’. Binnen deze aandachtsgebieden zijn er diverse groepen actief, permanente werkgroepen, tijdelijke werkgroepen en kennisgroepen met elk hun eigen karakter en opdracht.

Klik op de onderstaande aandachtsgebieden voor meer informatie over het aandachtsgebied en een overzicht van de betrokken werkgroepen.

Ben jij Rijksambtenaar en wil je deelnemen aan een werkgroep van de GOR Rijk? Dit kan! Daar hoef je geen OR-lid voor te zijn.

Heb jij interesse in een van de onderstaande onderwerpen en wil je meer informatie? Stuur dan een berichtje,
we nemen dan contact met je op voor een oriënterend gesprek.

Bedrijfsvoering Rijk

De bedrijfsvoering van het Rijk is essentieel voor het goed functioneren van alle Rijkscollega’s. Een goede organisatie en bedrijfsvoering zijn essentieel voor een goed functionerende rijksoverheid. De bedrijfsvoering binnen de Rijksdienst raakt alle medewerkers.

Tevens gaat het vaker om onderwerpen die genoemd zijn in de WOR. 

Organisatie en Personeel

Het Rijk wil een aantrekkelijke werkgever zijn. Gezond en gelukkig personeel is een belangrijk onderdeel van goed werkgeverschap. De GOR Rijk denkt met de bestuurder mee over maatwerk op het gebied van arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid.

Menselijke maat, werkbeleving, mogelijkheden tot ontwikkeling, veiligheidsgevoel en inclusiviteit zijn zomaar een paar voorbeelden van onderwerpen die onder het aandachtsgebied Organisatie en Personeel vallen.

Huisvesting en Faciliteiten

Het Rijksbrede huisvestingsbeleid is volop in beweging. Het Rijkshuisvestingsstelsel van
22 juni 2016 zorgt voor kostenbesparing en meer efficiëntie, maar veel collega’s ervaren knelpunten.

Bovendien hebben de introductie van werkconcepten zoals ‘’het nieuwe werken’’, het hybride werken, en de coronapandemie gezorgd dat werkomgeving is veranderd.

Inkoop en Aanbesteden

De werkgroepen die op dit moment actief zijn op dit onderwerp:
  • Rijksbrede inkoop
  • Mobiliteitskaart (tijdelijk)
Onderdeel van een printplaat ter illustratie van een tekst over informatievoorziening en ICT

Informatievoorziening en ICT

Informatievoorziening (IV) en daarmee ook ICT nemen een steeds belangrijkere plaats in binnen de werkprocessen van het Rijk. Veel organisaties zijn IT-Driven, zijn rijk aan data en deze informatie wordt ook binnen het Rijk verwerkt. Meestal met geautomatiseerde systemen.

De GOR Rijk volgt de IV/ICT-ontwikkelingen op rijksniveau…

GOR Rijk interne zaken

Bij de GOR Rijk spelen ook een aantal interne onderwerpen zoals communicatie en professionalisering medezeggenschap. Deze onderwerpen vallen niet onder een specifiek aandachtgebied en hebben een eigen karakter.