Werkgroep Organisatie en Personeel

Het Rijk wil een aantrekkelijke werkgever zijn. Gezond en gelukkig personeel is een belangrijk onderdeel van goed werkgeverschap.

De GOR Rijk denkt met de bestuurder mee over maatwerk op het gebied van arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid.

Menselijke maat, werkbeleving, mogelijkheden tot ontwikkeling, veiligheidsgevoel en inclusiviteit zijn zomaar een paar voorbeelden van onderwerpen die onder het aandachtsgebied Organisatie en Personeel vallen.

De volgende werkgroepen en projectgroep zijn momenteel actief op dit onderwerp:

  • Organisatie & Personeel

  • Arbo

  • HR adviseur voor de medewerker (tijdelijk)

  • Personeelsbeleid voor de medezeggenschap (tijdelijk)

  • Diversiteit & Inclusie