Doe mee!

Bij de GOR Rijk zijn er een aantal hoofdonderwerpen te noemen, de zogenaamde ‘’aandachtsgebieden’’. Binnen deze aandachtsgebieden zijn er diverse werkgroepen actief, vaste werkgroepen en tijdelijke werkgroepen met elk hun eigen karakter en opdracht.

Collega’s binnen het Rijk die mee willen denken over deze onderwerpen zijn van harte welkom om aan te sluiten bij een van de werkgroepen. Heb je interesse of wil je graag meer informatie? Neem contact op met het ambtelijk secretariaat.