Nieuwsbrieven

De GOR Rijk publiceert (bijna) elke week een nieuwsbrief. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via ambtelijksecretariaatgorrijk@minbzk.nl.

Nieuwsbrief week 2024-28

 • Personeelsraadgevers
 • Rijksbrede klachtenregeling en Commissie ongewenste omgangsvormen
 • Podcast: het vak van ambtelijk secretaris

Nieuwsbrief week 2024-27

 • Voorzittersoverleg
 • Overlegvergadering GOR Rijk
 • RADIO ZomerAcademie

Nieuwsbrief week 2024-26

 • Administratieve lasten van de rittenregistratie
 • Een warme heidag
 • Interne vergadering GOR Rijk

Nieuwsbrief week 2024-25

 • Heidagen WG inkoop - Hoe stroom aanbestedingen behapbaar houden?
 • Privacy P-Direkt - Is dit op orde?
 • Talentgericht werken en werven - De medewerker/kandidaat centraal

Nieuwsbrief week 2024-23

 • Overlegvergadering
 • In dialoog met P&O Rijk over privacy
 • Vernieuwing van de rijksdienst / ABD

Nieuwsbrief week 2024-22

 • GOR Rijk vergadering
 • Bezoek Personeelsraadgever aan de GOR Rijk
 • Bijeenkomst ASpiratie Rijk

In het archief vindt u de oudere nieuwsbrieven.