Nieuwsbrieven

De GOR Rijk publiceert (bijna) elke week een nieuwsbrief. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via ambtelijksecretariaatgorrijk@minbzk.nl.

Nieuwsbrief week 2024-23

 • Overlegvergadering
 • In dialoog met P&O Rijk over privacy
 • Vernieuwing van de rijksdienst / ABD

Nieuwsbrief week 2024-22

 • GOR Rijk vergadering
 • Bezoek Personeelsraadgever aan de GOR Rijk
 • Bijeenkomst ASpiratie Rijk

Nieuwsbrief week 2024-21

 • Werkgroep Inkoop
 • Maak in vier stappen je eigen OR-reglement
 • Adviesrecht OR: Omgaan met een adviesaanvraag

Nieuwsbrief week 2024-20

 • Werkgroep Organisatie & Personeel
 • Themasessie Ambtelijk Activisme, Tegenspraak en Gevoelde sociale Veiligheid
 • Reuring!Café

Nieuwsbrief week 2024-19

 • In gesprek met de Centrale Ondernemingsraad Politie
 • Evenement: OR Live
 • Meer duidelijkheid over opleidingsniveaus

Nieuwsbrief week 2024-18

 • Studenten en startersbeleid
 • Personeelsraadgevers bij de Rijksoverheid
 • Bijpraatmoment Normenkader Beveiliging Rijkskantoren

In het archief vindt u de oudere nieuwsbrieven.