Nieuwsbrieven

De GOR Rijk publiceert (bijna) elke week een nieuwsbrief. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via ambtelijksecretariaatgorrijk@minbzk.nl.

Nieuwsbrief week 2023-48

 • Extra GOR Rijk vergadering ‐ advies MZ nieuwe SG BZK
 • GOR Rijk vergadering ‐ tegenspraak, huisvesting, eindejaarsbijeenkomst
 • Bestuurder voert druk op tijdens een gesprek: moet een OR‐voorzitter daartegen bestand zijn?

Nieuwsbrief week 2023-47

 • Werkgroep Rijksbrede Bedrijfsvoering
 • Webinar financiële fitheid van werknemers
 • Hardverzachters

Nieuwsbrief week 2023-46

 • Werkplek Management Systeem (WMS)
 • Overleg met directeur Organisatie & Personeel
 • Werkgroep Hybride Werken

Nieuwsbrief week 2023-45

 • Overlegvergadering 6 november 2023
 • Bijeenkomst Grenzeloos Samenwerken
 • Van persoonlijke frustratie naar gezamenlijk resultaat in de OR

Nieuwsbrief week 2023-44

 • Werkgroep IV‐ICT: Check op gevolgen cloudbeleid
 • Periodiek gesprek met voorzitter ICBR
 • Moresprudentie

Nieuwsbrief week 2023-43

 • Werkgroep Arbo
 • Beslis‐tool: wel of niet open over psychische klachten?
 • Verduurzaming neemt toe en vraagt om advies van OR

In het archief vindt u de oudere nieuwsbrieven.