Thema’s

Drie thema’s zijn de uitgangspunten van de GOR Rijk: menselijke maat, professioneel en tegenwicht. Klik op de onderstaande blokken om meer te lezen over wat deze thema’s betekenen voor de GOR Rijk.

Thema Menselijke maat

Menselijke maat

De GOR Rijk levert een bijdrage aan het welzijn en goed functioneren van de rijksambtenaar. Dit doet de GOR Rijk door zich sterk te maken voor behoud van banen, zinvol werk, inclusief en divers.

Hier onder valt een veilige werkomgeving, autonomie in handelen en systemen en procedures die de medewerker ondersteunen.

Alle rijksambtenaren moeten optimaal kunnen werken in een veilige en prettige werkomgeving waar de menselijke maat centraal staat.

Professioneel

De GOR Rijk wil dat de medezeggenschap binnen het Rijk professioneel is, er wordt gebruik gemaakt van talent, kennis en ervaring van alle medezeggenschapsleden.

De medezeggenschap moet vroegtijdig betrokken worden bij beleidsformulering en de GOR Rijk verwacht van alle zeggenschap en medezeggenschap een proactieve houding als het gaat om samenwerking.

Ook professionele ondersteuning is hier een onderdeel van, de medezeggenschap moet voorzien zijn van passende ondersteuning zoals een ambtelijk secretaris, management ondersteuner communicatieadviseur of projectleider.

De medezeggenschap is een plek om jezelf te ontwikkelen, OR-werk is werk en draagt bij aan je professionalisering door vergroting van je netwerk, mogelijkheid tot opleiding en meer inzicht in de organisatie.

Thema Professioneel
Thema Tegenwicht

Tegenwicht

Tegenwicht is belangrijk als het om het kritisch en constructief voeren van een gesprek met de zeggenschap. Het bieden van tegenwicht op belangrijke onderwerpen kan zorgen voor een scherper beeld en een betere uitkomst op besluiten.

Door kritisch te zijn en elkaar aan te spreken leren we van elkaars ervaringen, ook loyale tegenspraak is een onderdeel van tegenwicht. Ambtenaren moeten volgens de GOR Rijk altijd de ruimte krijgen om constructief mee te kunnen denken.