Wat we doen

Een ondernemingsraad bestaat uit werknemers die namens het personeel overleggen met de werkgever. De Groepsondernemingsraad Rijk (GOR Rijk) is het hoogste medezeggenschapsorgaan van de Rijksoverheid.

Het doel van de GOR Rijk is ervoor zorgen dat medewerkers bij de Rijksoverheid veilig en met plezier hun werk kunnen doen. Ook zorgt de GOR Rijk ervoor dat rijksmedewerkers mogelijkheden hebben om zich te ontwikkelen en door te groeien. Dit doet de GOR Rijk door zich te verdiepen in onderwerpen die van invloed zijn op het rijkspersoneel en de werkplek, en daarover het gesprek aan te gaan met het bestuur van de Rijksoverheid.

Medezeggenschap in cijfers

Hieronder een aantal cijfers om de organisatie van medezeggenschap binnen het Rijk weer te geven.

 

Er zijn in totaal …

departementale ondernemingsraden binnen de Rijksoverheid

ondernemingsraden binnen de Rijksoverheid

rijksmedewerkers die worden vertegenwoordigd door deze ondernemingsraden

 

Meer weten over de onderwerpen die eerder door de GOR Rijk zijn behandeld? Bekijk dan de adviezen en instemmingen die door de GOR Rijk zijn verwerkt.