Werkgroep Informatievoorziening en ICT

Onderdeel van een printplaat ter illustratie van een tekst over informatievoorziening en ICT

Informatievoorziening (IV) en daarmee ook ICT nemen een steeds belangrijkere plaats in binnen de werkprocessen van het Rijk. Veel organisaties zijn IT-Driven, zijn rijk aan data en deze informatie wordt ook binnen het Rijk verwerkt. Meestal met geautomatiseerde systemen.

De GOR Rijk volgt de IV/ICT-ontwikkelingen op rijksniveau met als doel het beïnvloeden en bijsturen van die ontwikkelingen waar nodig/gewenst.

De werkgroepen en de kennisgroep die op dit moment actief zijn op dit onderwerp:

  • IV-ICT

  • BVA / Beveiliging Rijk (kennisgroep)

  • Privacy (kennisgroep)

  • P-direkt

  • Roosters (tijdelijk)