Tekstuele omschrijving organogram GOR RIJK

Deze pagina omschrijft het bovenstaande organogram van GOR Rijk voor visueel beperkte bezoekers.

Bestuur en ambtelijk secretariaat

De eerste laag van het organogram bevat het dagelijks bestuur van GOR Rijk, ondersteund door het Ambtelijk Secretariaat.

Op hetzelfde niveau staat DB Project  “Kansengelijkheid” met daaronder de namen Chantal van Schaagen (DB) en Anna Crielaard (AS) en DB Project “WAU” met daaronder de namen Robert Jans (DB) en Han Hertmann (AS).

IC aandachtsgebieden en permanente werkgroepen

De tweede laag van het organogram bevat de IC aandachtsgebieden met daaronder de permanente werkgroepen:

IC Aandachtsgebied “ICBR”

Met als leden Robert Jans (DB) en Han Hertmann (AS). Onder ICBR vallen 2 permanente werkgroepen:

1) Rijksbrede bedrijfsvoering
Met als leden Peter Paul Panis en Han Hertmann (AS)

2) ORI (Ondernemingsraden Rijks Inspecties)
Ori betreft een bijzonder werkgroep van de OR ingevuld vanuit de inspecties.

IC Aandachtsgebied “ICOP”

Met als leden Sjoerd Bakker (DB) en Karin v.d. Rovaart (AS). Onder ICOP vallen 2 permanente werkgroepen:

1) Organisatie & personeel
Met als leden Johan Veld en Karin v.d. Rovaart (AS).

2) Arbo
Met als leden Wnd Irma Loos en Karin v.d. Rovaart (AS).

IC Aandachtsgebied “ICHF”

Met als leden Cas v.d. Horst (DB) en Karin v.d. Rovaart (AS). Onder ICHF valt 1 permanente werkgroep:

Rijkshuisvesting en faciliteiten
Met als leden Wnd Cas v.d. Horst en Karin v.d. Rovaart (AS).

IC Aandachtsgebied “ICIA”

Met als leden Chantal van Schaagen (DB) en Joke Vasenouw (AS). Onder ICIA valt 1 permanente werkgroep:

Rijksbrede inkoop
Met als leden Jan van Nunen en Joke Vastenouw (AS).

IC Aandachtsgebied “CIO / BVA Rijk”

Met als leden Cas v.d. Horst (DB) en Leon Bekkers. Onder CIO / BVA Rijk valt 1 permanente werkgroep:

IV-ICT
Met als leden Alex v.d. Ven en Leon Bekkers (AS).

Kennisgroepen
Verder staan onder CIO / BVA Rijk ook nog 2 kennisgroepen benoemd: 

1) Kennisgroep Privacy, met als leden Ruud Matthijse en Karin v.d. Rovaart (AS).
2) BVA / Beveiliging Rijk, met daarbij tussen haakjes “twee keer per jaar een gesprek met de BVA”.