GOR Rijk interne zaken

Bij de GOR Rijk spelen ook een aantal interne onderwerpen zoals communicatie en professionalisering medezeggenschap. Deze onderwerpen vallen niet onder een specifiek aandachtgebied en hebben een eigen karakter.

Werkgroepen en projectgroep van de interne zaken die op dit moment actief zijn:

  • Werk Agenda Uitvoering (WAU)

  • Kansengelijkheid (project)