De GOR Rijk heeft een nieuw DB

De leden van het DB van de GOR Rijk (van links naar rechts): Cas van der Horst, Chantal van Schaagen, Robert Jans en Sjoerd Bakker. 

 

Sinds begin deze maand is er een nieuw Dagelijks Bestuur actief bij de GOR Rijk. Op maandag 23 januari is tijdens de Tweedaagse een nieuw Dagelijks Bestuur gekozen door de leden van de GOR Rijk.

Robert Jans (EZK) werd voor een tweede termijn gekozen als voorzitter. Daarmee begint Robert aan zijn vierde jaar als voorzitter van de GOR Rijk. Chantal van Schaagen (OCW), die tijdens de vorige verkiezingen werd verkozen als vierde DB-lid, werd nu gekozen als secretaris van de GOR Rijk en neemt daarmee het stokje over van Maaike Vorselen (BZK) die zich niet herkiesbaar had gesteld. Nieuw in het DB zijn vice-voorzitter Sjoerd Bakker (J&V) en Cas van der Horst (BuZa), die werd gekozen als als vierde DB-lid. Het nieuwe DB bestaat daarmee uit vier verschillende departementen.

Het nieuwe DB heeft op 31 januari het stokje overgenomen van het vorige DB en is daarmee sinds deze maand officieel van start gegaan.

Overzicht van de leden van de GOR Rijk

Bekijk onze leden pagina voor een volledige overzicht van de leden van de GOR Rijk.